Top

   Dziś jest: 23 maj 2024

Termomodernizacje

Termomodernizacje budynków

Podejmowane czynności niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia inwestycji:
• analiza zużycia energii cieplnej dla ogrzewania oraz podgrzania wody w budynkach nie spełniających aktualnych norm w zakresie energooszczędności,
• zlecenie i nadzór nad wykonaniem audytu energetycznego, wybór na podstawie audytu najkorzystniejszego wariantu termomodernizacji,
• opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wniosku do banku o udzielenie kredytu i przyznanie premii termomodernizacyjnej z BGK,
• analiza ofert od wykonawców robót termomodernizacyjnych,
• opracowanie umów na wykonanie zatwierdzonych robót oraz kontrola ich prawidłowej realizacji,
• zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych,
• ogólny nadzór nad przebiegiem całości prac budowlanych i remontowych z ramienia inwestora (Wspólnoty/Właściciela nieruchomości)
• analiza i rozliczanie faktur wykonawczych, organizacja wypłat transz kredytowych na rzecz wykonawców,
• przeprowadzenie protokolarnego odbioru wykonanych robót z udziałem inwestora i wykonawcy.

Przykładowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego:

• przeprowadzone prace termomodernizacyjne: ocieplenie elewacji zewnętrznej metodą lekką mokrą (styropian), ocieplenie stropodachu wentylowanego wełna mineralną metodą wdmuchiwania, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, opomiarowanie instalacji c.o. (elektroniczne podzielniki ciepła), wymiana i regulacja zaworów na pionach c.o., wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na klatce schodowej,
• uzyskano oszczędności w zużyciu energii cieplnej, poprawę komfortu cieplnego lokali mieszkalnych, a także poprawę estetyki budynku,
• wspólnota uzyskała premię termomodernizacyjną (zwrot części zaciągniętego kredytu) z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Budynek przed termomodernizacją

Budynek po termomodernizacji