Top

   Dziś jest: 14 lipiec 2024

CENY USŁUG

Ile i za co?

Przy podejmowaniu zarządu/administrowania nieruchomościami nie stosujemy ujednoliconej stawki za wykonywane usługi. Stawka ta jest negocjowana indywidualnie z każdą Wspólnotą/Właścicielem nieruchomości w zależności od wielkości oraz stanu technicznego i formalnoprawnego obiektu, organizacji zarządu mieszkańców (dot. Wspólnot), zakresu umówionych czynności zarządcy. Przy standardowych warunkach umowy proponujemy stawkę konkurencyjną dla lokalnego rynku usług zarządzania (od 0,40 zł/m2 dla budynków mieszkalnych) przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klienta. Ceny zawierają kompleksową obsługę nieruchomości wraz z prowadzeniem księgowości, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami w części wspólnej budynku.

Prowizja od transakcji sprzedaży nieruchomości zależna jest od ceny nieruchomości i standardowo wynosi od 1 do 2 % + VAT od jej wartości. Kupujący nieruchomość nie płacą prowizji. Przy wynajmie proponujemy prowizję w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Wszystkie ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

Cena za prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnej określana jest w wielkości procentowej od wartości całej inwestycji (kosztów przeprowadzonych robót przygotowawczych i termomodernizacyjnych) i wynosi od 2 do 3% wartości.