Top

   Dziś jest: 23 maj 2024

POZYSKIWANIE

Pozyskiwanie nieruchomości inwestycyjnych.

Oferta dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności na rynku lokalnym, obejmuje:
• odnalezienie obiektu o założonych przez zleceniodawcę parametrach,
• sprawdzenie stanu prawnego (ew. technicznego) nieruchomości,
• sprawdzenie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/pozwolenia na budowę,
• negocjacje z właścicielem w imieniu zleceniodawcy,
• doradztwo przy podpisywaniu umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, itp.)
• czynności formalno-prawne niezbędne przy przejmowaniu nieruchomości.